השיר: רחם – עם ישראל משווע לרחמי שמים

עם ישראל משווע דורות על דורות - רחם נא ה' אלוקינו על ישראל עמך ועל ירושלים עירך ועל ציון משכן כבודך ועל מלכות בית דוד משיחך ועל הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו.