אם יהודי מבקש סימן שהוא צריך

דודי קאליש בקומזיץ מרגש שר את השיר המבוסס על סיפור הבעל שם טוב, שלימוד הלקח ממנו הוא, שאם יהודי מבקש סימן שהוא צריך. ואנו רוצים את הגאולה האמיתית והשלימה מיד ממש.