יעקב שוואקי שר: אם אשכחך ירושלים

יעקב שוואקי שר את השיר: אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי...