נופים של מים

הנופים המרהיבים של מים בעולם מזכירים לנו את הציווי האלוקי - יקוו המים אל מקום אחד ותראה היבשה.