כל בני המשפחה גם הילדים מתכוננים לשבת

כמה יפה לראות את כל בני המשפחה כולל הילדים מתכוננים לשבת עד להדלקת נרות שבת.