עם ישראל אוהבים את השבת

עם ישראל אוהבים את השבת ושרים שירי שבת בשמחה מתוך געגועים לשבת המלכה.