גם הילדים שותפים בהכנות לשבת קודש עד להדלקת הנרות

ילדים שמחים להיות שותפים פעילים בהכנות לשבת קודש עד להדלקת נרות.