מקולות מים רבים

הקב"ה ברא עולם נפלא מאחוריו הוא מסתתר, ו"מקולות מים רבים" אפשר לשמוע את קולו - "קול ה' על המים, א-ל הכבוד הרעים, ה' על מים רבים".