עולם נפלא ומדהים!

העולם שברא הקב"ה הוא יפה ומדהים. צריך רק להתבונן בו ולהתפעל. אכן, כולם בחכמה עשית!