גם הילדים מתגעגעים לשבת קודש

גם הילדים מתגעגעים לשבת קודש ומסייעים להוריהם בשמחה ובהתלהבות בהכנות לשבת.