השיר "ספרי תמה" בליווי ריקוד תימני בשמחת בית השואבה

השיר "ספרי תמה" בליווי ריקוד תימני בשמחת בית השואבה בישיבת "מתימן יבוא" בירושלים בשנת תשס"ז.