גם ילדים באים לבית הכנסת בשבועות לשמיעת עשרת הדברות

על פי הוראת הרבי, כל הילדים הולכים לבית הכנסת בחג השבועות לשמוע את עשרת הדברות.