הרבי על א' קמץ או

בלימוד אותיות ונקודות של השפה העברית יש קדושה. ילד יהודי משחר ילדותו לומד "אל''ף קמץ או" שזה הראשית וההתחלה של עשרת הדברות הכוללות את כל התורה כולה. "אנכי'' הוא עצמותו ומהותו של הקב''ה.