השיר: שמע הא-ל ענני בתפילה

שירו של שלום שבזי: שמע הא-ל ענני בתפילה, בעת אקרא בשיר דוד תהילה, לפניך אני נחשב כאין, יתוש קטן קדמני תחילה, מאוד חרד לבבי גם וחלה, בגלותי אני אומה שפלה.