ילדי המורי אלי גמליאלי שרים: קריה יפהפיה

ילדי המורי אלי גמליאלי שרים: "קריה יפהפיה משוש לערייך, עיר נאמנה את למלכך ושרייך"... שירו של הרב שלום שבזי.