חיליק פרנק מנגן את הניגון – "שבת קודש"

חיליק פרנק מנגן את הניגון - "שבת קודש" במסגרת בית המדרש לתורה וחיים, ישיבת ההסדר פתח תקוה.