שלומי וסתם מתכוננים לפסח

שלומי וסתם מתכוננים לליל הסדר - למצות, לחרוסת, להגדה של פסח, לקערת הסדר, לאורחים ולכל השאר.