הרבי מלך המשיח שליט"א

הרבי מלך המשיח שליט"א יושב בבית חיינו - 770, ומשם מנהל את כל ענייני העולם, מאחר שמכיר כל פינה בעולם ויודע כל מה שקורה בכל מקום.