ניגון חסידי הצמח צדק…. עם חסידי חב"ד

ניגון חסידי הצמח צדק מולבשים במילים מתוך ההקדמה ל"שולחן ערוך הרב" שכתבו בניו אדמו"ר האמצעי ואחיו... שרים חסידי חב"ד צאצאיו של הצמח צדק.