סיפור מופת של הרבי

הרב אנטיזאדה מספר סיפור מופת של הרבי - הצלת נפש על ידי קיום הוראות של הרבי באגרות קודש.