מקהלת הילדים בשיר: רחל מבכה על בניה

מקהלת הילדים שרה: "רחל מבכה על בניה"... כשבסופו של דבר תתקיים הבטחת ה': "מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך ושבו בנים לגבולם".