הרב עידו וובר מספר סיפור על מעלת הצדקה

הרב עידו וובר מספר סיפור מרתק ומרגש המסביר את גודל מעלת הצדקה.