פרשת וישלח – איך מפייסים אדם כועס?

מפרשת וישלח למדים שיעור ביחסי ציבור - איך מפייסים אדם כועס. הרב שניאור אשכנזי מסביר איך קורה שיעקב מצליח לפייס את עשיו עד שעשיו נפרד ממנו בחיבוקים ונישוקים.