שבע ברכות עם הרבי מליובאוויטש

שבע ברכות עם הרבי מליובאוויטש בבית חיינו 770, כשקהל החסידים שרים "עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה".