הראיתם ילד בן שבע המנגן ברמה כזו?

הראיתם ילד בן שבע שנים המנגן ברמה כזו?... אכן זהו ילד חרדי בן שבע שנים המדהים את קהל המאזינים לניגוניו.