ריקודי שמחה בבית חיינו בחודש אדר

משנכנס אדר מרבין בשמחה בכל מקום בארץ ובעולם ובמיוחד חסידים בבית חיינו שם חוגגים בריקודי שמחה.