שיעור חסידות לרגל י' טבת

שיעור חסידות של הרב נוטיק לרגל י' טבת שיהפך לשמחה.