פרשת ויחי – הרב נוטיק

בפרשת ויחי מסביר הרב נוטיק על פי שיחות הרבי מי הבכור מנשה או אפרים.