הרבי מלך המשיח חי וקיים

הרב גינזבורג מסביר שהרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח מעיד שהוא חי וקיים כפשוטו ממש ב770.