הרבי מליובאוויטש מלך המשיח חי וקיים

ריקודי הגאולה לכבוד 60 שנה לנשיאות המופלאה של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, הולך ומוסיף ואור שמלכותו בכל משלה.