מיהי הדמות הצופה לארץ ישראל?

בצילום לויין נראית בחצי האי סיני דמות צדיק הצופה לעבר ארץ ישראל. מיהי הדמות בגלימה הצופה לארץ ישראל?