בליקוי חמה האחרון נראה מגן דוד

בליקוי חמה האחרון שנמשך שבע דקות נראה מגן דוד, אולי רמז לזה שאנו מתקרבים לאלף השביעי שאז תתגלה מעלתם של ישראל בעולם.