פרשת תצוה – דבר מלכות עם הרב יוסי גינזבורג

שבעה באדר מורה על השלימות דחודש אדר - שבעה ימים רצופים שכוללים כל שבעת ימי השבוע, שבעת ימי בראשית, ימי הבנין (כללות העולם).