שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך

"שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך". בפסוק זה ממשלי פותח הרמב"ן את איגרתו הידועה ללמדנו איך להשתלט על מידת הכעס ולהגביר עלינו את מידת הענוה, שהיא היסוד לכל המידות הטובות.