אמר רבי עקיבא: אשריכם ישראל

יעקב שואקי שר: אמר רבי עקיבא: אשריכם ישראל לפני מי אתם מיטהרים ומי מטהר אתכם? אבינו שבשמים...