שימון לא מתחרייט

מתי ייפקחו עינינו ונבין שגם אם אנו רוצים בשלום אין לערבים שום תוכנית כזו והם מודיעים זאת בריש גלי. "אני שלום וכי אדבר המה למלחמה". הרבי אומר שאין לדבר על מסירת שטחים כלל.