פרחי לונדון בלקט שירי קודש

פרחי לונדון בהופעה במגדל העמק בלקט שירי קודש: כה אמר ה' מצא חן במדבר, לכו בנים שמעו לי יראת ה' אלמדכם, וכי ידיו של משה עושות מלחמה? ועוד.