קירוב הנוער במרכז ירושלים

עניין אהבת ישראל הוא יסוד ועיקר ביהדות בכלל ובחסידות חב"ד בפרט. שליחים של הרבי הולכים לכל פינה בעולם לקרב רחוקים אך אינם פוסחים על הצעירים במרכז ירושלים.