קעמפ אורו של משיח

בקעמפ אורו של משיח לומדים ילדי החסידים ענייני משיח וגאולה כפי שמבוארים בחסידות, ובשבת אחים גם יחד הם נהנים ומשתעשעים.