נבואות הרבי 2

הרבי ראש בני ישראל אינו מבחין בין יהודי ליהודי. כולם שוים אצלו תלמיד חכם ועם הארץ, איש ואשה, אשכנזי וספרדי, עשיר ועני וכו', הרבי נביא ואומר שמשיח מוכן לבוא עכשיו, ומבקש שאנשים יעשו מעשים טובים, ויכריזו: ''יחי המלך''.