סליחות עם הרבי בתענית אסתר

הרבי אומר סליחות בתענית אסתר, והחסידים שרים את הפיוט "רחמנא". גם ביום תענית מרגישים חסידים עם הרבי שמחה של מצוה, וקשר נפלא לה'.