שיבנה בית המקדש

משיצא עם ישראל לגלות אינו חדל לצפות לגאולה ולבניין בית המקדש. בימינו דור אחרון לגלות וראשון לגאולה תחושת הציפיה לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו מתעצמת, במיוחד לאחר נבואת הרבי ''הנה הנה משיח בא''.