שלומי וסתם ו12 הפסוקים – תורה

הסבר על הפסוק הראשון שבשנים עשר הפסוקים: "תורה ציוה לנו משה מורשה קהילת יעקוב".