ילדי השלוחים שרים

לכאורה, ילדי השלוחים בעולם לא בחרו להצטרף להוריהם בעלי המסירות נפש שעזבו את מקומם הטבעי והגיעו לפינה נידחת בעולם להפיץ יהדות וחסידות ולהאיר את העולם באור אלוקי. אולם נראה שהילדים גם הם משתלבים בשליחות ומאושרים.