הַביטחון בה' מביא את השמחה

הַביטחון בה' והביטול וההתקשות לרבי מביא את השמחה, לכן מה הפלא שחסידי חב"ד שמחים תמיד.