חתונה חסידית

חתונה יהודית אינה רק שמחה פרטית אלא שמחה של כל עם ישראל. לא רק משום שבכל חתונה נוספת עוד לבינה לבית המקדש, אלא שחתונה מבטאת את כל הקשר בין עם ישראל לה', שהקשר בין עם ישראל לה' הוא קשר בין חתן לכלה.