כיצד מרקדין לפני החתן?

כיצד מרקדין לפני החתן? שמחה של חתונה היא שמחה גדולה לא רק לחתן והכלה ומשפחותיהם, אלא לכל עם ישראל כי זה מקרב את הגאולה.

כיצד מרקדין לפני החתן? וידאו