פרשת כי תצא – ביאור הרב יוסי גינזבורג לדבר מלכות

פרשת כי תצא - הרב יוסי גינזבורג מבאר את ה"דבר מלכות" - מהו הקשר בין פרשת כי תצא לפרשת כי תבוא הסמוכה לה, לכאורה פרשיות אלו הפוכות בתוכנם?