מידד טסה – אדון הסליחות

מידד טסה שר את הפיוט הידוע מהסליחות: אדון הסליחות... חטאנו לפניך רחם עלינו.