משיח זהו מהותו של הרבי

המציאות האמיתית והעצמית של הרבי היא משיח. הרבי ומשיח הם דבר אחד!